Dotácie zverejné na základe Zákona o športe

Rok 2022

Mesto Piešťany - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022 v sume 6 390,- EUR

Slovenská plavecká federácia - Smernica Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov zaradených do Útvaru talentovanej mládeže SPF a Top Talent Teamu SPF v sume 17 165,99 EUR

Slovenská plavecká federácia - Smernica Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s príslušnosťou k SPF v sume 10 313,65 EUR

 

Rok 2021

Mesto Piešťany - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021 v sume 8 232,- EUR

Slovenská plavecká federácia - Smernica Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov zaradených do Útvaru talentovanej mládeže SPF a Top Talent Teamu SPF v sume 15 347,15 EUR

Slovenská plavecká federácia - Smernica Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s príslušnosťou k SPF v sume  9 313,86 EUR

Fond na podporu športu - Finančný príspevok v rámci výzvy č. 2021/002 v sume 3 350,- EUR

Trnavský samosprávny kraj - Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na "Denný plavecký kemp pre deti v Piešťanoch" na rok 2021 v sume 2 400,- EURRok 2020

Mesto Piešťany - Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020 v sume 3 190,- EUR

Slovenská plavecká federácia - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2020 v sume 12 173,82 EUR (UTM)

Slovenská plavecká federácia - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVaŠ SR na rok 2020 v sume 12 251,82 EUR (20%)

Občianske združenie JUVAMEN - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (grantová zmluva) v sume 1 500,- EUR

 

Rok 2019

Trnavský samosprávny kraj - dotácia na "Denný plavecký kemp pre deti počas letných prázdnin" na rok 2019 v sume 500- EUR
Mesto Piešťany - dotácia z rozpočtu mesta na rok 2019 v sume 1 000,- EUR
Slovenská plavecká federácia - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2019 v sume 6 709,56 EUR (UTM)
Slovenská plavecká federácia - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVaŠ SR na rok 2019 v sume 7 445,27 EUR (15%)

Rok 2018

Trnavský samosprávny kraj - dotácia na "Denný plavecký kemp pre deti" na rok 2018 v sume 900,- EUR
Mesto Piešťany - dotácia z rozpočtu mesta na rok 2018 v sume 1 000,- EUR
Slovenská plavecká federácia - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2018 v sume 5 627,68 EUR (UTM)
Slovenská plavecká federácia - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVaŠ SR na rok 2018 v sume 6 350,28 EUR (15%)
 
Rok 2017

Mesto Piešťany - dotácia z rozpočtu mesta na rok 2017 v sume 1 000,- EUR
Slovenská plavecká federácia - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2017 v sume 3 557,82 EUR (UTM)
Slovenská plavecká federácia - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVaŠ SR na rok 2017 v sume  6 317,64 EUR (15%)

Rok 2016

Mesto Piešťany - dotácia z rozpočtu mesta na rok 2016 v sume 1 000,- EUR

 


Táto stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku. Používaním webovej stránky súhlasíte so všetkými súbormi cookie v súlade s našimi pravidlami cookies.

Top